percepce

percepce

Výzkum vnímání obličejů

Obličeje hrají zásadní roli v mezilidském kontaktu. Je proto důležité porozumět tomu, co vše ovlivňuje přisuzování lidských vlastností podle vzhledu obličeje. Náš dlouhodobý výzkum se zaměřuje zejména na vnímanou atraktivitu, dominancipohlavně typické rysy (maskulinitu-mužskost a femininitu-ženskost obličeje).

Starší výzkumy dosud ukázaly, že:

Lidé z různých koutů světa, často i velmi izolovaných, se dokážou shodnout na popisu obličejů na předkládaných fotografiích. Obličej, který připadá krásný vám, připadá patrně krásný i Japoncům a Portugalcům.
Jindy se zas neshodnou lidé ze stejného města. Stačí, aby jeden žil na dobré adrese a druhý v nuzném, nezdravém či nebezpečném prostředí.
Některé studie ukazují, že se mění i vnímání téhož člověka. Stačí, že stárne, změní se jeho sociální status, nebo se s ním rozejde přítel či přítelkyně.

Evoluční psychologie se těmito fenomény zabývá již přes třicet let. Otázky přibývají rychleji než odpovědi. Dokážeme někdy plně porozumět vnímání obličejů?

Nejsložitější na výzkumu percepce obličejových vlastností bývá získat hodnocení od náhodných osob.

Máte čas pomoci české vědě?

Pokud Vás výzkum lidských tváří zaujal, moc nám pomůžete, když ohodnotíte právě jeden z následujících setů fotografií:

Hodnocení dominance:

Hodnocení pohlavní typičnosti:

Hodnocení atraktivity:

Následující sety fotografií jsou zaměřeny na vnímanou světlost a tmavost odstínu pleti. Můžete ohodnotit všechny tři sety, a to bez ohledu na to, zda jste výše ohodnotili dominanci, pohlavní typičnost nebo atraktivitu.

Světlost/tmavost – fotoset č. 1

Světlost/tmavost – fotoset č. 2

Světlost/tmavost – fotoset č. 3

Všechny dotazníky jsou anonymní. Anonymita je pro výzkum percepce vlastností na základě obličejů zásadní.

Pokud se odpovědí nasbírá dostatek, vznikne na základě získaných dat odborná studie. Její výsledky vám rádi sdělíme (v češtině, a slibujeme, že si rovnice necháme od cesty). Napište nám svůj mail:


  Budeme vám posílat výsledky a lákat vás k účasti v nových výzkumech. A nemusíte jen sedět doma a hodnotit cizí obličeje! Jednou za čas (když není zrovna globální pandemie) pořádáme v Praze sběr fotografií a videí lidí (fotografie následně využíváme v dotaznících). Z takového sběru si kromě finanční odměny můžete odnést i znalosti sami o sobě:

  • Máte silný či slabý stisk ruky?
  • Dokážete zařvat opravdu nahlas?
  • Jak vypadá vaše tvář na správně kalibrované fotografii?

  Mnohokrát Vám děkujeme

  Za výzkumný tým

  Mgr. Vojtěch Fiala, Ph.D.
  fialavoj@natur.cuni.cz

  Mgr. Žaneta Slámová, Ph.D.
  zany.slamova@seznam.cz

  Prof. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
  karel.kleisner@natur.cuni.cz

  Katedra filosofie a dějin přírodních věd
  PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Univerzita Karlova

  Chcete vědět ještě více?

  Navštivte etologiecloveka.cz; prvnidojem.eu, sežeňte si knihu Lidský obličej

  Můžete si přečíst i diplomovou práci Vojtěcha Fialy

  Etologii člověka i První dojem najdete taky na Facebooku: